Op vrijdag 3 november organiseerden 13 private partijen en 6 decentrale overheden een tweede landelijke bijeenkomst over de diensten die zij op dat moment gezamenlijk hebben ontwikkeld en beproefd voor “Mobility, Safety and Smart Centres as a Service”.

Deze landelijke bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst die plaatsvond op 24 maart 2017 op dezelfde locatie en volgens een vergelijkbare opzet waar de private en publieke partijen de stand van zaken op dat moment hebben toegelicht. Nu het programma iCentrale Fase 2 vol op stoom is, willen de deelnemende bedrijven en decentrale overheden met trots hun resultaten laten zien: volwaardige private multi-domein iDiensten!

De ontwikkelde iDiensten hebben betrekking op de volgende domeinen:

 1. Bedienen en bewaken van tunnels;
 2. Op afstand bedienen en bewaken van bruggen en sluizen;
 3. Uitvoeren van operationeel en tactisch verkeersmanagement;
 4. Uitvoeren van stadstoezicht en -beheer;
 5. Organiseren van crowdmanagement en/of cameratoezicht;
 6. Verzorgen van parkeerbeheer.

Met de ontwikkelde en beproefde iDiensten willen de publieke en private partijen een transitie bewerkstelligen die alleen gezamenlijk kan worden gerealiseerd:

 • Van: in eigen publiek beheer uitvoeren van deze diensten, per weg- en stadsbeheerder en per domein;
 • Naar: geïntegreerde diensten door ook private partijen over de weg- en stadsbeheerders en domeinen heen.

Met deze transitie kunnen de netwerkprestaties over de geïntegreerde en steeds meer samenhangende domeinen van weg- en stadbeheerders verbeteren (tot 5-15% in drukke stedelijke gebieden) en kunnen de structurele publieke exploitatiekosten van centrale bediening in Nederland worden gereduceerd (tot 10-20% oftewel ca. € 20-25 miljoen per jaar).

Begin 2016 is door de 13 + 6 partijen een gezamenlijk ‘Network of Living Labs’ opgezet waarmee de ontwikkelde iDiensten de afgelopen periode in de praktijk zijn beproefd, o.b.v. publiek-private financiering met steun van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de plenaire sessie en de sub-sessies tijdens deze tweede landelijke bijeenkomst op 3 november 2017:

 • wordt u als deelnemer gedetailleerd geïnformeerd over de meer dan 40 uitgevoerde projecten, de meer dan 100 opgeleverde producten en de meer dan 20 ontwikkelde multi-domein iDiensten;
 • worden de iDiensten gedemonstreerd in diverse praktijkcases en Living Labs waarbij vooral de werking en het gebruik worden toegelicht;
 • kunnen decentrale overheden kennisnemen van de producten en instrumenten die voor hen zijn ontwikkeld om hen te ondersteunen bij het gaan afnemen van iDiensten, zoals modeluitvragen en modelcontracten;
 • kunnen private partijen inhoudelijk kennisnemen van de openbaar beschikbare producten en hierover voor eigen gebruik gewenste (achtergrond)informatie krijgen;
 • kunt u samen met andere private en publieke partijen in dialoog gaan over de iDiensten, om deze ook meer te laten aansluiten bij hun eigen ambities en behoeften.

Deze tweede landelijke bijeenkomst is gericht op het publiek en privaat kunnen én gaan gebruiken van de ontwikkelde multi-domein iDiensten!

 

Namens de 13 private partijen, 6 decentrale overheden en Beter Benutten,

 

Chris de Vries
Directeur Beheer en Uitvoering
Provincie Noord-Holland