iDiensten enthousiast ontvangen tijdens tweede landelijke Summit

3 november 2017 – Vandaag presenteerden de partners uit het programma iCentrale de eerste versies van meer dan twintig iDiensten voor mobiliteit, veiligheid en centrales. Dat deden zij op de tweede Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ in Sassenheim. Met deze iDiensten kunnen gemeenten en provincies hun prestaties op het gebied van stads- en wegbeheer verbeteren, reizigers beter gaan bedienen en daarmee ook nog eens veel geld besparen.

 

Tweede landelijke Summit

De NajaarsSummit is een vervolg op de eerste Summit in maart van dit jaar. Toen stonden de plannen van  dertien private partijen en zes decentrale overheden om te komen tot iDiensten in de steigers. Door het ‘slim integreren en combineren’ van taken voor meerdere domeinen en meerdere overheden ontwikkelden zij in de afgelopen periode uiteenlopende multi-domein iDiensten. De Summit vandaag stond dan ook in het teken van de bereikte resultaten. Zo’n 250  belangstellenden gingen met elkaar in dialoog, deelden kennis over gebruiksproducten en iDiensten op het gebied van zes domeinen: tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement.

 

Meer dan twintig iDiensten

De directeuren van de deelnemende private partijen presenteerden gezamenlijk de eerste basisversies van hun publiek-privaat ontwikkelde iDiensten. Deze iDiensten variëren van een iGenerator voor een actueel multi-domein overzicht tot een managing agent die kan ondersteunen bij het organiseren van de bediening. De iDiensten zijn enthousiast ontvangen door de decentrale overheden. In 2018 zullen deze eerste versies worden afgerond tot volwaardige iDiensten die provincies en gemeenten met, en zeker ook zonder eigen bediencentrales kunnen afnemen op basis van abonnementen en prestatieafspraken.

 

Landelijke standaarden

Tijdens de Summit nam het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de standaard iBedienfilosofie in ontvangst. In de iBedienfilosofie is vastgelegd hoe de organisatie, techniek en systemen ten behoeve van multi-domein bediening in te richten. In samenwerking met kennisplatform CROW is deze uitgewerkt tot een landelijke standaard en ‘CROW-richtlijn’. Vanaf dit moment kan deze worden gehanteerd als de nieuwe manier van bedienen in centrales voor de zes domeinen. Ook een tiental andere producten uit het programma iCentrale zullen samen met CROW en PIANOo worden omgezet in landelijke standaarden.

 

Programma krijgt vervolg

In de komende periode zal een aantal gemeenten en provincies samen met private partijen uit het programma iCentrale voorstellen voor verdere praktijktoepassing van iDiensten uitwerken. Deze voorstellen zijn onderdeel van de zogenaamde Korte Termijn Aanpak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en worden in nauwe samenwerking met het ministerie uitgevoerd.

 

MaaSandMore

De iDiensten zijn onder de naam MaaSandMore ontwikkeld door dertien private partijen en zes decentrale overheden. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf het eerste uur nemen deel: Gemeenten Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

 

Op de foto: Harrie Kuijper/Arcadis, Rob Althuisius/Sweco, Giovanni Huisken/MAPtm, Zygmunt Kowalski/Trigion, Philip Taillieu/Be-Mobile, Wim Korver/Goudappel Coffeng, Joost de Bruijn/DAT Mobility, Haye Mensonides/Dynniq, Leon Soulier/Siemens, Marcel Dukker/Technolution, Robin van Haasteren/Vialis. En de directeuren van de deelnemende overheden: Peter Nelissen/Provincie Utrecht, Emile Klep/Gemeente Rotterdam, Chris de Vries/Provincie Noord-Holland, Jan-Bert Dijkstra en Caspar de Jonge/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en landelijk programmamanager André Loos.

Noot voor de redactie:
neem voor meer informatie contact op met Annelies Kruijthoff, communicatieadviseur MaaSandMore,
tel.06 532 505 12 of mail kruijthoffa@noord-holland.nl

 

 

‘Multi-domein operator’ belangrijke stap voor stads- en wegbeheerders

De oplossing voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer van decentrale overheden in Nederland, is slim combineren en integreren van domeinen. Vanuit het programma iCentrale ontwikkelen decentrale overheden daarom samen met private partijen iDiensten. Eén van de iDiensten, die nu op de plank liggen, is het opleidingsaanbod voor multi-domein bediening.

In een iCentrale vindt bediening voor meerdere domeinen plaats. Het takenpakket van operators en coördinatoren breidt hierdoor uit, waardoor ze minder in ‘de wachtstand’ staan. Hierdoor wordt het werk leuker en aantrekkelijker en voor de stads- en wegbeheerder veel efficiënter en effectiever. Door operators en coördinatoren multi-domein op te leiden kunnen zij de competenties en vaardigheden opdoen voor bijvoorbeeld verkeersmanagementtaken, en tunnelbediening en -bewaking. De zes decentrale overheden en dertien private partijen uit het programma analyseren de bedienprocessen van zes domeinen (tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement). Op basis van deze analyse en praktijkervaringen ontwikkelen zij standaard opleidingen voor operators en netwerkmanagers in elk domein.

 

Eerste diploma’s uitgereikt

Afgelopen zomer hebben diverse tunneloperators de opleiding Verkeersmanagement met succes doorlopen. Zij zijn de eerste operators die naast hun huidige tunnelbedientaken, taken op het gebied van verkeersmanagement kunnen uitvoeren. Hierna staan ook de andere opleidingen voor hun open. Voor stads- en wegbeheerders is het ideaal om direct goed opgeleide operators middels een iDienst (een abonnementsvorm) te kunnen afnemen.

 

Naar landelijke standaard en certificering

De publiekprivate partijen uit het programma werken verder aan een structurele toekomstige structuur van de opleidingen. Daarbij kijken zij niet alleen naar de inhoud, maar ook naar de organisatorische embedding van iCentrale opleidingen, certificering en accreditatie op de middellange termijn voor Nederland. Een algemene norm moet uiteindelijk uitgroeien tot een landelijk erkend kader. Dat is de opmaat naar een landelijk erkende certificering.

 

Meer op Summit op 3 november 2017

Deze iDienst en meer dan twintig andere multi-domein diensten staan centraal op de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ op 3 november 2017 in Sassenheim. Hier kunnen decentrale overheden kennisnemen van de gebruiksproducten en instrumenten die voor hen zijn ontwikkeld en die hen ondersteunen bij het afnemen van iDiensten, evenals modeluitvragen en modelcontracten voor decentrale overheden. Het programma van de Summit is te vinden op www.maasandmore.com.

 

MaaSandMore

Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf het eerste uur nemen deel: Gemeenten Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

 

Eenvoudig naar 24/7 verkeersmanagement door een abonnement (iDienst)

Op zaterdag 9 september 2017 is door een aantal publiekprivate partijen uit het programma iCentrale een succesvolle live praktijktest uitgevoerd met de iDienst ‘Verkeersmanagement in avonduren en weekends’. De live praktijktest laat zien dat, door slim integreren en inzet van multidomein-operators, bediening over grote afstanden tussen centrales mogelijk is. Hierdoor is verkeersmanagement niet meer afhankelijk van de capaciteit op één locatie en één domein. Met deze live praktijktest is aangetoond dat gemeenten en provincies eenvoudig 24/7 verkeersmanagement kunnen realiseren tegen geringe kosten op basis van een abonnement (een iDienst).

Tijdens de praktijktest afgelopen zaterdag is een incident in de Waterwolftunnel van de provincie Noord-Holland gesimuleerd. De operator in de bediencentrale in Hoofddorp moest daardoor prioriteit geven aan tunnelmanagement en kon hierdoor gelijktijdig geen verkeersmanagement (VM) taken uitvoeren. Aangezien er tegelijkertijd een groot event in de Metropool Regio Amsterdam plaatsvond, zouden aanzienlijke files optreden voor de weggebruikers in de regio. In deze live testsituatie heeft een (private) bediencentrale in Schiedam de VM-taken opgepakt. De overall netwerkcoördinatie taken werden geleverd door een netwerkcoördinator vanuit een andere (private) bediencentrale in Utrecht.

 

iDienst voor avond, weekend en piek

Deze live praktijktest laat zien dat 24/7 verkeersmanagement eenvoudig mogelijk is geworden door domeinen slim te ‘combineren en te integreren’, multidomein-operators in te zetten en (private) bediening op afstand te faciliteren. Gemeenten en provincies hoeven hun centrales niet onnodig te bemensen, maar kunnen in plaats daarvan iDiensten inkopen. Hierdoor wordt ook in avonduren, weekends en op piekmomenten dienstverlening aan automobilisten gegarandeerd.

 

Kostenreductie en kwaliteitsverbetering door iDiensten

Publiekprivate deelnemers binnen het programma iCentrale voerden de live praktijktest uit. Vanuit dit programma worden meer geïntegreerde diensten voor decentrale overheden (DCO’s) ontwikkeld voor het bedienen en bewaken van domeinen en objecten (bijv. bruggen en sluizen, tunnelbediening, stadstoezicht en parkeerbeheer). Doel van deze iDiensten is reductie van gezamenlijke structurele kosten voor weg- en stadsbeheerders en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan weggebruikers en bewoners.

 

MaaSandMore

Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en – toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast provincie Noord-Holland nemen deel vanaf het eerste uur: Gemeenten  Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht en Flevoland.

Op vrijdag 3 november vindt de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ plaats, waarbij meer dan twintig iDiensten en vervolgontwikkelingen centraal staan, en veelal live worden getoond. Zie ook www.maasandmore.com.

In de live praktijktest pakt de operator in de private centrale in Schiedam de verkeersmanagementtaken op van de provincie Noord-Holland. Zij heeft daarbij overleg met een netwerkcoördinator van een andere (private) centrale in Utrecht.

MaaSandMore in iets meer dan twee minuten

Wat doen de negentien partijen, die samenwerken in het programma iCentrale? Tot welke resultaten komen zij en wat is dan MaaSandMore?
Bekijk deze video van ruim twee minuten door op de afbeelding te klikken.

MaaSandMore in nieuw netwerk: Smart Mobility Test Embassy

Tijdens het ITS Europe Congress in Straasbourg eind juni lanceerde Connekt de Smart Mobility Test Embassy (SMTE). Uiteraard maakt MaaSandMore deel uit van dit netwerk van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Met de SMTE bundelt Connekt de krachten in Nederland op het gebied van kennis, ervaring en testmogelijkheden op het gebied van smart mobility.

 

Activiteiten van de Smart Mobility Test Embassy

  • Nationaal loket voor het buitenland. De SMTE is aanspreekpunt voor de buitenlandse partijen die gebruik willen maken van de Nederlandse ontwikkel- en testfaciliteiten of hierover meer willen weten. De SMTE brengt de vragende partijen in verbinding met de partijen uit het SMTE netwerk.
  • De beste manier om te laten zien waar Nederland op het gebied van Smart Mobility actief is, is het in het echt te laten zien. De SMTE is aanspreekpunt voor inkomende missies en reizen (als onderdeel van de rol die Connekt al vervult) en kan een reisprogramma ontwikkelen toegespitst op de vraag.
  • Uitgaande bezoeken. De SMTE geeft input handelsmissies, studiereizen en beurzen om de Internationale Test- en Deployment-omgeving Smart Mobility Nederland uit te dragen en actief te positioneren.

 

Meer informatie op www.smartmobilityembassy.nl

 

 

Twintig iDiensten op de plank voor decentrale overheden

Eind juni presenteerden de private partijen van het programma iCentrale twintig iDiensten. Het gaat om slimme geïntegreerde diensten voor decentrale overheden (DCO’s) voor het bedienen en bewaken van domeinen en objecten. Doel van deze iDiensten is reductie van de gezamenlijke structurele kosten voor weg- en stadsbeheerders en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan gebruikers en bewoners.

 De twintig iDiensten, die nu op de plank liggen, variëren van een iGenerator voor een actueel multi-domein overzicht tot een managing agent die kan ondersteunen bij het organiseren van de bediening. Afhankelijk van de eigen situatie en behoeften kunnen decentrale overheden deze iDiensten eind 2017 afnemen. Uitgangspunt is dat er slim geïntegreerd en gecombineerd wordt. Dat kan op drie manieren: door de taken voor meerdere domeinen van een DCO te integreren, door samenwerking tussen verschillende DCO’s te faciliteren of door taken voor meerdere domeinen uit te voeren in een private iCentrale. Vooralsnog hebben iDiensten betrekking op zes domeinen: brug- en sluisbediening, tunnelbediening en -bewaking, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoezicht en crowd management.

 

Beproeven in Living Labs

De iDiensten worden ontwikkeld, beproefd en getoond in een groot aantal private en publieke Living Labs.  De private partijen laten in de Living Labs zien hoe de aangeboden diensten in de praktijk uitpakken en aantonen dat deze doen wat zij beloven. De publieke partijen krijgen in de Living Labs inzicht: Hoe werkt de dienst in de praktijk? Wat wordt er van hen gevraagd? Ook kan men in een Living Lab alvast oefenen met de dienst. Actuele voorbeelden van de iDiensten die in de praktijk zijn – of binnenkort worden – gebracht:

  • Event Management as a Service (EMaaS): geïntegreerde diensten voor verkeers-, parkeer- en crowdmanagement voor events met grote bezoekersaantallen. Tijdens MotoGP Assen op 25 juni 2017 zijn vanuit een mobiele iCentrale verschillende services geleverd.
  • Opleiding multi-domein bediening: bijvoorbeeld de opleiding Verkeersmanagement voor operators en centralisten, zodat zij naast hun huidige taken ook verkeersmanagementtaken kunnen uitvoeren. Op 22 juni 2017 ontvingen de eerste operators hun diploma.
  • Avond- en weekend verkeersmanagementdiensten: verkeersmanagementtaken van decentrale overheden kunnen tijdens een piekmoment of bij een incident door de (private) bediencentrales in Schiedam en Utrecht uitgevoerd. Op 9 september 2017 realiseren de private partijen deze iDienst in een testsituatie.

 

Lagere kosten, betere prestaties

Met een slimme integratie van domeinen, taken en systemen kunnen de structurele kosten voor decentrale overheden aanzienlijk worden gereduceerd (10–20% jaarlijks) en de kwaliteit van de dienstverlening aan gebruikers van weg en water en burgers worden verbeterd (5-15%). Deze effecten zijn bepaald in een vergelijking met de huidige situatie waarin decentrale overheden zelf centrales in beheer hebben en bemensen.

 

MaaSandMore

Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en – toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale, een initiatief van de provincie Noord-Holland en ondersteund door het programma Beter Benutten/ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op vrijdag 3 november vindt de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ plaats over deze twintig iDiensten.

Caspar de Jonge, Programmamanager Beter Benutten/Ministerie van IenM (links op foto), en Chris de Vries, Directeur Beheer en Uitvoering/Provincie Noord-Holland (rechts op foto), ontvangen de iDiensten op de plank van de directeuren van de private partijen binnen het programma iCentrale.

Landelijke Summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service

Vandaag, 24 maart 2017, presenteren in Sassenheim 13 marktpartijen en 6 decentrale overheden hoe zij gaan zorgen dat provincies en gemeenten de prestaties op hun ‘natte en droge’ netwerken gaan verbeteren, de reizigers beter gaan bedienen en daarmee ook nog eens veel geld gaan besparen. Dat is de boodschap van de Summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service waarin meer dan 200 deskundigen vanuit overheden en het bedrijfsleven deelnemen.

 

Geïntegreerde commerciële diensten

Decentrale overheden hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een forse stap voorwaarts te zetten in de manier waarop bediencentrales momenteel werken. Dit gaat om centrales voor het bewaken en bedienen van tunnels, het op afstand bedienen van bruggen en sluizen, het uitvoeren van verkeersmanagement (waaronder het aansturen van verkeerregelinstallaties en dynamische routeinformatiepanelen boven de weg), het monitoren en aansturen van stadstoegang en stadsbeheer (cameratoezicht). Voor de centrale bediening in deze 6 domeinen ontwikkelen de 13 marktpartijen geïntegreerde commerciële diensten die worden aangeboden aan meerdere decentrale weg- en stadsbeheerders, die hieruit straks kunnen kiezen als een soort cafetariamodel o.b.v. eigen wensen en behoeften.

 

In plaats van losse publieke uitvoering

Momenteel hebben decentrale overheden (weg- en stadsbeheerders) in Nederland meer dan 150 centrales in eigendom waar zij met eigen personeel en met gekochte technische systemen die zij zelf beheren de centrale bediening van één of hooguit 2 domeinen verzorgen. De precieze kosten zijn niet bekend, maar naar schatting kost centrale bediening de gezamenlijk decentrale overheden in Nederland ruim €200 miljoen per jaar. Veel van de taken bestaan uit bewaken en monitoren en verreweg de meeste tijd van de dag heeft het bedienend personeel weinig te doen. Door deze taken slim te integreren kunnen volgens experts de kosten met 10-20% oftewel met €20-40 miljoen per jaar worden verlaagd. Terwijl de prestaties van de ‘natte en droge’ netwerken door meer afstemming met 5-15% kunnen verbeteren.

 

Slim integreren en combineren

De lagere kosten en betere prestaties kunnen worden behaald door (1) slim integreren van de centrale bediening over de domeinen en niet meer één centrale per domein te gebruiken, (2) slim integreren van de centrale bediening voor meerdere decentrale overheden en niet meer als decentrale overheid zelf één of meerdere centrales in eigendom te hebben en (3) slim combineren van de expertise van marktpartijen en centrale bediening niet meer uit te voeren als decentrale overheid maar dit als dienst met een abonnement van een maand of jaar af te nemen van een private partij. Zeker dit laatste, het afnemen van centrale bediening als een dienst of ‘as a service’ is nieuw. Maar het ligt helemaal in de lijn van transities in veel andere gebieden, waarin niet meer het bezit maar het gebruik centraal telt.

 

Merkbare resultaten

Het gezamenlijke publiek private programma is een initiatief van de provincie Noord-Holland en wordt ondersteund door het programma Beter Benutten/ het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De eerste concrete resultaten worden nu al beproefd: slimme combinatie van stadtoezicht en verkeersmanagement bij de gemeente Rotterdam, slimme combinatie van bewaking en bediening van tunnels, op afstand bedienen van bruggen en sluizen en verkeersmanagement bij de provincie Noord-Holland en het afnemen van diensten as a service door de gemeente Almere. Tot eind 2017 beproeven de 13 private partijen en de decentrale overheden samen de slimme geïntegreerde commerciële diensten in de praktijk en vanaf 2018 zijn deze diensten landelijk beschikbaar.

Directeuren van 13 deelnemende private partijen, ministerie van I&M en penvoerder (PNH): André Loos (Programma iCentrale), Jan Bert Dijkstra (min. I&M), Chris de Vries (PNH), Zygmunt Kowalski (Trigion), Haye Mensonides (Dynniq), Rob Althuisius (Sweco), Robin van Haasteren (Vialis), Wim Broeders (MAPtm), Werner Hulst (Cruxin), Jos van Kleef (Goudappel), Marcel Dukker (Technolution), Leon Soulier (Siemens), Frank Ottenhof (TrafficLink), Mark Grefhorst (Be-Mobile), Harry Kuijper (Arcadis) en Joost de Bruijn (DAT.Mobility)