Network of Living Labs in Nederland

“Living Labs” worden vaak ingezet bij product- en diensteninnovatie als een afgebakende test- en ontwikkelomgeving in de praktijk. In de Living Labs van het programma iCentrale zullen de pri­vate en publieke partijen samen gebruiksproducten en iDiensten ontwikkelen en beproeven.

De private partijen laten in de Living Labs zien hoe de aangeboden diensten in de praktijk uitpakken en doen wat zij beloven. De publieke partijen krijgen in de Living Labs inzicht: Hoe werkt de dienst die zij overwegen af te nemen in de praktijk? Wat wordt er van hen gevraagd? Welke ´garantie´ hebben zij dat het daadwerkelijk gaat werken? Ook kan men in een Living Lab alvast oefenen met de dienst.

Voor het programma iCentrale wordt gebruik gemaakt van private en publieke Living Labs die samen een “Network of Living Labs” vormen: de basis om de diensten van de iCentrale in de praktijk te ontwikkelen, te beproeven en te laten zien.


Click to read in English