In Nederland voeren decentrale overheden momenteel vanuit ruim 150 locaties centrale bediening uit. Dit omvat bewaking en bediening van tunnels, bediening (op afstand) van bruggen en sluizen, centrale (regio­nale) inzet van verkeersmanagement, centrale monitoring en aansturing van stadstoegang en -beheer (veelal cameratoezicht centrales), en crowdmanagement. Het breed gedeelde inzicht is dat de huidige situatie (veel) effectiever en efficiënter kan. Populair (en te simpel) gezegd is het niet heel efficiënt dat er in Nederland ruim 150 publiek gefinancierde locaties zijn waar een veelvoud aan publieke medewerkers ‘in de wachtstand’ staat totdat hun vaak kortdu­rende inzet nodig is. Dit breed gedeelde inzicht vormt de aanleiding voor het programma waar centrales en diensten slim worden geïntegreerd en gecombineerd.

Voor weg- en  stadsbeheerders van decentrale overheden liggen er kansen om maximaal baat te hebben van technologische ontwikkelingen  en initiatieven van marktpartijen voor het ontplooien van zelfstandige diensten rondom centrales: voor tunnelbediening en –bewaking, voor verkeersmanagement, voor bediening van bruggen en sluizen, voor openbare orde en stadstoegang, en voor crowdmanagement.

In een iCentrale worden deze activiteiten zoals gezegd slim ‘gecombineerd en geïntegreerd’, met een afgestemde rol­verdeling tussen publieke partijen en private dienstverleners. Met een slimme integratie van domeinen, taken en systemen kunnen de structurele kosten voor decentrale overheden aanzienlijk worden geredu­ceerd (10–20% jaarlijks) en de kwaliteit van de dienstverlening aan (vaar)weggebruikers en bur­gers worden verbeterd (5-15%). Deze effecten zijn ten opzicht van de huidige situatie waarin decentrale overheden zelf centrales in beheer hebben en bemannen.