De private en publieke partijen die in het programma samenwerken delen de ambitie om gezamenlijk te komen tot een transitie naar diensten voor het uitvoeren van geïntegreerde centrale bediening in de zes domeinen.

 

Transities naar diensten langs drie lijnen

Deze transitie naar private diensten ontwikkelt zich langs drie lijnen.

  1. Langs de lijn om centrale bediening niet meer in te richten voor één domein (tunnel, verkeersmanagement, bruggen en sluizen, stadsbeheer, orde- en veiligheid), maar om twee of meerdere domeinen te integreren. Dit is vooral relevant voor wegbeheerders die zelf een of meerdere centrales hebben en de centrale bediening nog zelf uitvoeren. Typische stappen in deze transitie zijn:
   Van: Gesloten, domeingerichte systemen.
   Via: Ontsluiten bestaande systemen.
   Data-inwinning.
   Data-bewerking en verrijking.
   Centraliseren per domein.
   Opleiden personeel en inrichten teamverbanden om over domeinen heen te werken.
   Integrale bewaking, bediening en besturing.
   Naar: Gecoördineerd gebieds-, netwerk, corridor management.
  2. Langs de lijn om centrale bediening niet meer te verzorgen voor alleen de eigen organisatie, maar dit samen te verzorgen met collega wegbeheerders binnen of buiten de eigen regio. Dit is vooral gericht op wegbeheerders die zelf nog geen eigen centrale hebben en dit ook niet willen. Typische stappen in deze transitie zijn:
   Van: Eigen beheergebied, opgedeeld in domeinen.
   Via: Eigen beheergebied, domeinen bij elkaar genomen.
   Naar: Beheergebieden bij elkaar genomen en domeinen bij elkaar genomen.
  3. Langs de lijn om minder taken zelf uit te voeren door wegbeheerders en (delen) aan de markt over te laten. Dit is vooral relevant voor wegbeheerders die zelf een of meerdere centrales hebben en de centrale bediening nog zelf uitvoeren. Typische stappen in deze transitie zijn:
   Van: Eigen centrale, eigen systemen, eigen personeel.
   Via: Eigen centrale, ingekochte systemen, eigen personeel.
   Eigen centrale, ingekochte systemen, ingehuurd personeel.
   Eigen centrale, systemen-als-een-service, ingehuurd personeel.
   Eigen centrale, ‘managed service’.
   ‘Managed service’ vanuit private centrale.
   Naar: Prestatieafspraken met private service aanbieder (met eigen centrale).

 

Meer dan 20 multi-domein iDiensten door de private partijen

Hoofdgroep I Doelen & Prestaties en Hoofdgroep V, VI en VII Markt en Omgeving

iDiensten:

Perfomance check: Decentrale overheden (DCO’s) ondersteunen bij hun positiebepaling in relatie tot het qua organisatie ‘volwassen’ zijn om al lerende te kunnen gaan werken met iDiensten download factsheet

Procesaanpak transitie roadmap: DCO’s ondersteunen om zelf een roadmap op te stellen hoe zij stapsgewijs kunnen gaan komen tot het werken met iDiensten download factsheet

Stappenplan aanbesteden iDiensten: DCO’s ondersteunen bij het komen tot een uitvraag en contract voor het afnemen van iDiensten, inclusief SMART SLA’s en KPI’s download factsheet

Bedrijven: Arcadis, MAPtm, Sweco

 

Hoofdgroep II Personeel & Organisatie

iDiensten:

Opgeleid Operationeel Personeel: opgeleid volgens (straks) gecertificeerde multi-domein opleidingen download factsheet

Opleiding Operationeel Personeel: opleiding volgens (straks) gecertificeerde multi-domein opleidingen download factsheet

Opgeleide netwerkmanager: opgeleid voor tactische ondersteuning van het operationele (publieke of private) personeel download factsheet Opgeleide netwerkmanager

Opleiding netwerkmanager: opleiding voor tactische ondersteuning van het operationele (publieke of private) personeel download factsheet Opleiding netwerkmanager

Managing Agent: als dienst uit DCO handen nemen van het organiseren en aansturen van private inzet ten behoeve van bediening (op basis van SLA’s) download factsheet

Multidomein bediening: uitvoeren centrale bediening voor door DCO gewenste combinaties van domeinen  (op basis van SLA’s) download factsheet

Bedrijven: Arcadis, MAPtm, Trigion, Sweco

 

Hoofdgroep III Data & Informatie

iDiensten:

iGenerator (+10 MobiGo): actueel multi-domein overzicht (verkeers)situatie download factsheet

iRadar: voorspeld multi-domein overzicht (verkeers)situatie download factsheet

MobiGo: triggers en ondersteuning voor iHMI bediening download factsheet

EMaaS: Event Management as a Service: afwikkeling verkeer, parkeren en crowd bij evenementen download factsheet

VMaaS: Verkeers Management as a Service (voor DATmobility: iGenerator + iRadar plus VM dienst) download factsheet

Beeldregisseur: combineren videobeelden van meerdere domeinen ten behoeve van multi-domein bediening download factsheet

Bedrijven: Arcadis, Be-Mobile, Cruxin, DAT.mobility, Goudappel Coffeng, MAPtm, Sweco, Trafficlink, Trigion.

 

Hoofdgroep IV Techniek & Systemen

iDiensten:

Bestaande centrale(s) op beschikbaarheid onderhouden: DCO’s ontzorgen ten aanzien van beheer en onderhoud van bestaande centrale(s) download factsheet

Applicaties als dienst: bedienapplicaties worden geleverd op basis van beschikbaarheidsvergoeding (aan publieke- en private partijen) download factsheet

Bedienplek als een dienst: er wordt een functionerende bedienplek geleverd op basis van beschikbaarheidsvergoeding (aan publieke- en private partijen) download factsheet

 

Centrale bediening en monitoring: er wordt een functie geleverd (aan private partijen en eventueel DCO’s  waarbij de techniek in eigendom blijft van de aanbieder download factsheet

Transitie en integratie: er wordt een functie geleverd betreffende de begeleiding en advisering van de DCO om de transitie en integratie te kunnen maken download factsheet

Bedrijven: Dynniq, Siemens, Technolution, Vialis.

 

Hoewel deze diensten weloverwogen zijn geformuleerd door de private en publieke partijen zijn ze in een eerste basisversie in het najaar van 2017 beschikbaar. In 2018 worden ze doorontwikkeld tot volwaardige iDiensten.

Deze meer dan 20 iDiensten, moeten worden gezien als een ‘cafetariamodel’ of ‘menukaart’ met concrete beproefde en aangetoonde private diensten die een decentrale wegbeheerder kan afnemen. Uitvoering van deze diensten is door private partijen geoptimaliseerd qua effectiviteit (prestaties) en efficiëntie (kosten) en geprofessionaliseerd (doordat door een bundeling van klanten er substantiële massa ontstaat voor een private dienstenleverancier).

Benadrukt wordt dat een decentrale wegbeheerder er te allen tijde voor kan kiezen om (delen van) taken voor centrale bediening zelf uit te (blijven) voeren, maar met het programma zorgen we dat er aantrekkelijke private alternatieven zijn.