Een samenhangend pakket

van 19 landelijke iDiensten

Gezamenlijk hebben gemeenten, provincies en private partijen in het landelijk programma iCentrale een samenhangend pakket van 19 iDiensten ontwikkeld. Alle 19 iDiensten kennen meerdere concurrerende aanbieders, zodat decentrale overheden voor elke iDienst meerdere keuzes hebben. download factsheet

 

Onderverdeling naar drie clusters

In overleg en afstemming met decentrale overheden en bedrijven zijn de 19 iDiensten onderverdeeld in die clusters:

 • Cluster 1 – Bestaande eigen publieke centrales slimmer en beter organiseren met iDiensten en zo gefaseerd voorbereiden op het vergaand afnemen van iDiensten
  Deze iDiensten zijn gericht op gemeenten en provincies die zelf een of meerdere bediencentrales hebben en deze voorlopig nog blijven gebruiken, bijvoorbeeld vanwege eigen bestuurlijke keuzes of doordat de centrales nog niet economisch zijn afgeschreven. Met de iDiensten in cluster 1 kunnen bestaande eigen centrales slimmer en efficiënter worden georganiseerd, zodat de kosten afnemen en de netwerkprestaties en diensten aan gebruikers, bewoners en bedrijven verbeteren. Tevens kan hiermee, indien een decentrale overheid dat wil, een stap worden gezet naar het niet meer (geheel) zelf uitvoeren van centrale bediening.
  De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn voorbeelden van decentrale overheden voor wie iDiensten in dit Cluster 1 kansen bieden.
  Dit cluster omvat 7 iDiensten, gericht op de verschillende onderdelen van een bediencentrale:
  1. Managing Agent – Het op basis van prestatieafspraken faciliteren van de taken van een decentrale overheid voor centrale bediening. download factsheet
  2. Opleiden Multidomein Personeel – Het opleiden van eigen operationeel en/of tactische personeel (operators, netwerkmanagers) van een decentrale overheid conform de landelijke multidomein-opleiding. download factsheet
  3. Leveren Multidomein personeel – Het aan een decentrale overheid (tijdelijk) leveren van personeel dat is opgeleid conform de landelijke multidomein-opleiding om in de bediencentrale van de decentrale overheid de rol van operator en/of netwerkmanager te vervullen. download factsheet
  4. Data & Informatie – Het zorgen dat de juiste data en informatie van centraal te bedienen objecten beschikbaar komen en slim worden verwerkt voor multi-domeinbediening. Deze informatie wordt gebruikt door de iHMI / Business Logic. download factsheet
  5. iHMI / Business Logic – Het leveren van de intelligentie van een (multidomein) bediencentrale, waaronder slimme verwerkingssoftware (Business Logic) en integrated Human Machine Interface (iHMI). download factsheet
  6. iBediendesk – Het leveren, plaatsen en onderhouden van een integrated Bediendesk, een iBediendesk om vanuit de eigen bediencentrale van een decentrale overheid multidomein-bediening te kunnen uitvoeren. download factsheet
  7. Koppelen bestaande DCO-systemen – Het technisch en functioneel koppelen van de bestaande (veelal maatwerk) centrale systemen en applicaties van een decentrale overheid, om deze te kunnen aansluiten op de gestandaardiseerde multidomein-techniek conform iCentrale Blauwdruk.

 

 • Cluster 2 – Benodigde extra functionaliteit van bestaande eigen publieke centrales niet meer zelf realiseren maar afnemen als iDiensten
  Deze iDiensten zijn gericht op gemeenten en provincies die zelf een of meerdere bediencentrales hebben, waarvan de functionaliteit moet worden uitgebreid ten behoeve van betere netwerkprestaties en diensten aan gebruikers, bewoners en bedrijven, bijvoorbeeld voor bediening in de avonden en nachten en het opvangen van piekbelasting.
  Met de iDiensten in dit Cluster 2 kan deze uitbreiding van functionaliteiten worden gerealiseerd zonder publieke investeringen in bijvoorbeeld software en personeel en kunnen deze functionaliteiten als iDienst worden afgenomen op abonnementsbasis.
  De gemeenten Rotterdam en Den Haag zijn voorbeelden van decentrale overheden voor wie iDiensten in dit Cluster 2 kansen bieden.
  Dit cluster omvat 6 iDiensten, een voor elk domein dat onderdeel is van het programma iCentrale, te weten:
  1. VMaaS – VerkeersManagement as a Service. download factsheet
  2. B&SBaaS – Brug- & Sluisbediening as a Service. download factsheet
  3. TB&BaaS – Tunnelbewaking & -Bediening as a Service. download factsheet
  4. PM&BaaS – Parkeermanagement & -Beheer as a Service. download factsheet
  5. C&EMaaS – Crowd- & Eventmagement as a Service. download factsheet
  6. ST&BaaS – Stadstoezicht & -Beheer as a Service. download factsheet

 

 • Cluster 3 – Voor decentrale overheden zonder eigen publieke centrales de baten van centrale bediening realiseren met iDiensten
  Deze iDiensten zijn gericht op gemeenten, provincies en regio’s die zelf geen eigen bediencentrale hebben en deze ook niet zelf willen hebben, bijvoorbeeld vanwege de hoge publieke investeringskosten. Voor hen wordt centrale bediening mogelijk zonder publieke investeringen in eigen software en personeel. Zij kunnen centrale bediening als iDienst afnemen op abonnementsbasis en zo toch de zeer hoge maatschappelijke baten realiseren die hiermee mogelijk zijn.
  Dit iDiensten zijn dezelfde als in Cluster 2. In Cluster 2 worden deze iDiensten ingezet om de eigen bediencentrale van de decentrale overheid over te nemen op momenten dat dit gewenst is. In Cluster 3 worden deze iDiensten volledig en structureel geleverd door de aanbiedende private partij en brengt de decentrale overheid alleen zelf de eigen centraal te bedienen objecten in.
  Groningen-bereikbaar en de Stedendriehoek zijn voorbeelden van decentrale overheden voor wie iDiensten in dit Cluster 3 kansen bieden.