Stand van zaken inzake centrale(s)

 • Sinds 1997 gespecialiseerd in integratie. Begonnen met de integratie van systemen in verkeerscentrales, naar DVM-functies, naar het laten samenwerken van wegbeheerders, tot heden: het samenbrengen van publiek-privaat op het gebied van mobiliteit;
 • Visie: veilige en betrouwbare mobiliteit door het integreren van netwerken en systemen;
 • Verkeer wordt in meerdere mate ook gestuurd door private partijen. Het ontbreekt echter nog aan publiek-private afstemming en samenwerking. Trinité Automation faciliteert deze samenwerking;
 • Optimale resultaten zullen worden bereikt bij een veranderende rol van de overheid: van operationeel naar regie. Van uitvoeren naar uitbesteden.

 

Wensen en kansen inzake centrale(s)

 • Verkennen waar de behoeften, belangen en angsten liggen van overheden bij de transitie van operationeel uitvoerend, naar de regie voeren en uitbesteden aan private partijen;
 • Alle betrokken stakeholders laten wennen aan de vercommercialisering van verkeersmanagement en de transitie van operationeel naar regie en van kopen naar diensten;
 • Het optuigen van een businesscase voor de iCentrale, waarbij de netwerkprestaties verbeteren tegen een lagere prijs door gebruik te maken van slimme methodiek en techniek;
 • In kaart brengen welke risico’s privatisering met zich meebrengt. Welke onderdelen zijn bijvoorbeeld niet rendabel, waar liggen verantwoordelijkheden, wat zijn juridische consequenties?;
 • Onderzoeken/Inzichtelijk maken dat met een concessie zoals de iCentrale door private partijen succesvol geld verdiend kan worden, bijvoorbeeld door het aanbieden van extra diensten aan reizigers en private partijen, waardoor de operatie van de concessie wellicht niet volledig door de opdrachtgever betaald hoeft te worden;
 • Het creëren van een level playing field door de ontwikkeling van een business case waarbij niet langer de systeemeisen centraal staan, maar de geleverde prestaties;
 • Overheden laten zien wat de mogelijkheden en kansen zijn van privatisering en de levering van private mobiliteitsdiensten.

 

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s) –data en informatie

 • Waarde kunnen toevoegen aan consument en regionale overheid:
  • Gerichte vraagsturing consument;
  • Participeren in centrale van de toekomst.
 • Innovatie:
  • Voorloper zijn in markt;
  • Stap voor stap uit kunnen rollen van Smart Mobility Concept.
 • Kennis binnen bedrijf versterken;
 • Omzet en winst maken.

 
Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van de Living Lab van Trafficlink.