Stand van zaken inzake centrale(s)

 • Open, component georiënteerde software en hardware architectuur:
  • Wat leren andere domeinen (zoals de Automotive) ons?;
  • Welke functies moet de software architectuur afdekken voor de eerste generatie van de iCentrale?;
  • Welke functies moet de hardware architectuur afdekken voor de eerste generatie van de iCentrale?;
  • Hoe verloopt de mens-machine interactie in de iCentrale?;
  • Hoe verloopt de interactie tussen iCentrale en mensen en systemen op de (vaar)weg?;
  • Hoe komen we tot een software en hardware architectuur, die breed worden gedragen?
 • Open koppelvlakken(en bijbehorende interface beschrijvingen):
  • Welke open koppelvlakken(en bijbehorende interface beschrijvingen) zijn gewenst?;
  • Hoe komen we tot de bijbehorende interface beschrijvingen, die breed worden gedragen?
 • Ontwerp methode (component-based engineering) voor zowel de hardware als de software:
  • Welke ontwerpmethoden hanteren we voor zowel de software als de hardware?;
  • Hoe komen we tot een (gezamenlijk) ontwikkel, test en acceptatieplatform voor nieuwe software en hardware?
 • ‘Security, safety and faul tolerance by design’:
  • Welke normen moeten we hanteren?;
  • Hoe vertalen we de normen in handvaten binnen de architectuur en de open koppelvlakken?

Voor meer informatie kijk ook even op de factsheets Brugmanagement / Blauwe golf en Scheepvaart Trajectplanner / VCM en Verkeersmanagement (als een service) van de Living Labs van Technolution.