Samen met haar klanten ontwerpt en ontwikkelt advies-en ingenieursadviesbureau Sweco de steden en samenlevingen van de toekomst.

Vanuit haar jarenlange kennis en ervaring is ingenieursadviesbureau Sweco ervan overtuigd dat de sturing van verkeer, toezicht en veiligheid van tunnels, bruggen en openbare orde bij provincies, gemeenten en waterschappen slimmer kan. Maar dat kunnen we niet alleen. Door vandaag kennis en ervaring van private partijen en overheden te bundelen en te beproeven in de praktijk, kunnen we morgen slimmer sturen. En daarmee echt een verschil maken voor de burger en de mobilist.

De sturing gebeurt nu veelal vanuit eigen bediencentrales, soms op object niveau, met eigen systemen en personeel. Ook worden binnen de domeinen nat, droog en veiligheid verschillende systemen gebruikt. Sweco heeft de kennis en ervaring om de bediening, taken en systemen van objecten en domeinen slim te combineren en te automatiseren. Door deze integratie zal er een aanzienlijke kostenbesparing zijn op personeel en assets en zal de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Hiermee helpt Sweco de doelstellingen van haar klanten te realiseren.

Sweco ontwikkelt en beproeft deze diensten in bestaande centrales, Living Labs. De gemeenten, provincies en waterschappen krijgen zo inzicht in hoe de dienst werkt, welke voordelen dit biedt en wat dit van hen vraagt. Door deze live simulatie ontwikkelt Sweco nog meer kennis en ervaring om vanaf de tweede helft van 2017, eventueel samen met partners, een pakket aan te bieden dat volledig kan worden afgestemd op de behoeften van haar klanten, de decentrale overheden.

Denk hierbij aan diensten als de operationele aansturing op de verschillende domeinen, op basis van op maat ontwikkelde werkprocessen over meerdere domeinen heen en door opgeleid en gecertificeerd operationeel, tactisch en strategisch personeel. Maar ook aan diensten als het optimaal en intelligent functioneel- en technisch beheren van assets en het meten en sturen op strategisch afgesproken prestatie-indicatoren middels een dashboard. En nog veel meer.

Voor welke vragen haar klanten ook staan, ze kunnen rekenen op een oplossing van Sweco.

Voor meer informatie: www.sweco.nl
of neem contact op met Martijn Elting, sr. Adviseur Smart Mobility,
via 06-11332573 of martijn.elting@sweco.nl.