Stand van zaken inzake centrale(s)

 • Standaardisatie van techniek is en blijft essentieel:
  • Hoe bereiken we dat?;
  • Waar worden hierover de afspraken gemaakt?;
  • Wat is terugverdienmodel van investeringen?
  • Europese standaardisatie om schaalgrootte te bereiken?
 • Open standaarden gewenst / noodzakelijk:
  • Hoe behouden de veiligheid en beveiliging?;
  • Wie is de “regisseur”?;
  • Waar wordt de verantwoordelijkheid gelegd?;
  • Waar leg je de knip tussen een totaal oplossing en deel(product) levering?
 • Van traditionele techniek (wegkant) naar incar:
  • Wat is de impact op de iCentrale?;
  • Wat is de impact op beheer op afstand?;
  • Zijn centrales in de toekomst nog nodig?
 • Van traditionele levering van techniek naar diensten en performance:
  • Dit geeft een spanningsveld met open standaarden;
  • Wat is de noodzaak van open standaarden, als je een dienst of performance biedt?

 
Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van de Living Lab van SIEMENS.