Stand van zaken inzake centrale(s)

 • Vanuit locatie /steunpunt Hoofddorp (w.v. ze eigenaar is) voert de provincie (zelf) operationeel verkeersmanagement (260 VRI’s, 15 DRIP’s en het inzetten van regelscenario’s). Er is volop samenwerking (en koppeling door NMS) met de VC van gemeente Amsterdam en de VCWNN (RWS)
 • In hetzelfde gebouw, en dezelfde vloer, met gescheiden bedienplaatsen is de Tunnelcentrale gevestigd voor het bewaken en bedienen van de Waterwolftunnel (sinds 2013), Adbijtunnel (Openbaar vervoerstunnel naar Schiphol; sinds 2015), en het Aquaduct onder de Amstel (sinds 2014). De private managing Agent voert alle tactisch operationele taken uit;
 • De 24uurs Centrale Bediening (CB) kunstwerken ‘Noord’ wordt gebouwd in steunpunt Heerhugowaard (vanaf 2018 in gebruik genomen). Daarna is een zuidelijke tweede 24uurs Bediencentrale kunstwerken gepland, welke kan worden ingericht als een iCentrale (voor meerdere domeinen).

 

Wensen en kansen inzake centrale(s)

 • De verschillende centrales en bediening is (telkens) sectoraal ontstaan en werkt goed (verbeterde effectiviteit is derhalve niet de primaire aanleiding voor een beschouwing)
 • PNH wil weten of een slimme combinatie of integratie van de (4) bediencentrales een (structurele) kostenbesparing kan opleveren. En vervolgens, of een dergelijke qua kosten-besparing slimme combinatie of integratie verbetering van de effectiviteit oplevert?
 • PNH heeft verkend of deze problematiek en ambities ook worden gedeeld door andere decentrale overheden in de regio en de rest van Nederland. Eigenlijk alle decentrale wegbeheerders die met deze vraag zijn benaderd hebben dit bevestigd. Ook voor RWS speelt dit, maar dan momenteel vooral tussen de diverse centrales van RWS. PNH wil zich daarom vooralsnog eerst richten op het met de decentrale wegbeheerders verkennen van de mogelijkheden om te komen tot meer decentrale synergie
 • Wellicht biedt Cross Core-Competance Management (CCM) hier ook kansen?

 

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s)

 • Lagere kosten vd assets en betere kosteneffectiviteit vd exploitatie:
  • Minder assets (en ict-systemen) dan nú per aandachtsgebied (droog, nat, weg, veiligheiden ov)  van een wegbeheerder al effectief is gerealiseerd;
  • Lagere exploitatiekosten voor wegbeheerders door slim omgaan met en flexibiliseren van taken, functies en minder vrije ruimten.
 • Een beter functionerend netwerk met een hogere prestatie:
  • Snelle(re) en integrale(re) sturing op incidenten, calamiteiten en grote evenementen;
  • Minder voertuigverliesuren en filekosten voor weggebruikers, bedrijfsleven en wegbeheerders.
 • Betere dienstverlening aan mobilisten en burgers
 • Bijdragen aan PNH (uitvoerings)doelen en belangen
 • Bijdragen aan doelen en belangen decentrale deelnemers.

 
Voor meer informatie kijk ook even op de factsheets Kunstwerken en Smart Mobility Schiphol en Tunnels en Virtual Reality Simulator en Verkeersmanagement Centrale van de Living Labs van de Provincie Noord-Holland.