Stand van zaken inzake centrale(s)

 • De meldkamer van Stadsbeheer Rotterdam wordt 24/7 bemand en voeren stadstoezicht (openbare orde en veiligheid) taken uit
 • Tot nu toe werd het verkeer alleen tijdens kantooruren gemonitord en werd daarbuiten bij incidenten de piketdienst ingeschakeld. Door (bestaande stadtoezicht) medewerkers op te leiden als verkeersoperator geeft Rotterdam op een slimme manier dag en nacht een VM-invulling en zorgt voor een betere doorstroming in de stad (de Verkeersregiekamer). De Verkeersregiekamer werkt nauw samen met partners in de regio zoals Rijkswaterstaat (incl. regiodesk) en de provincie Zuid-Holland
 • De (natte) verkeerscentrale Rotterdam (GHR) is elders gevestigd onderdeel van het Vessel Traffic Management systeem  (VTMS) in het Rotterdamse havengebied.

 

Wensen en kansen inzake centrale(s)

 • Rotterdam heeft op een andere wijze Stadsbeheer (parkeren en cameratoezicht) gekoppeld aan verkeersmanagement in de stad, namelijk door het gewoon te doen
 • De bediening en bewaking van de tunnels vindt momenteel plaats vanuit de tunnel. De Maastunnel betreft een auto- en fietstunnel (gescheiden): die zou op termijn meer kunnen worden geïntegreerd. Voor de (fiets)tunnel is locale bediening als back-up een vereiste
 • (Bediening van) Bruggen zit momenteel fysiek op een andere locatie en zou op termijn dichter bij de regiekamer kunnen worden gebracht
 • Leveren van diensten op het gebied van operationeel en tactisch verkeersmanagement
  • Hoe dit meer in de organisatie te borgen (dan nu);
  • Hoe het verder volwassen kan worden c.q. kan worden (door)geprofessionalisseerd.
  • (Meer) smoothly vanuit de tactiek naar  de  operatie
  • Regeltactieken verder implementeren.

 

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s)

 • Rotterdam wil een economisch sterke en aantrekkelijke stad zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Een sleutel hiertoe is een goed gebruik van het verkeersnetwerk. Het huidige college heeft in het collegeakkoord benadrukt de regie te willen houden om zo milieu, bereikbaarheid, gezondheid, imago of multimodaliteit  te verbeteren.
 • Verkeersregie strekt zich uit van verkeersregelaar tot wethouder, van idee tot uitvoering. Verkeersregie is belegd op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) ; op al deze niveaus is verkeersregie geworteld in de denk- en werkwijzen van zowel leidinggevenden als uitvoerenden.
 • Het college in Rotterdam heeft de prioriteit verschoven van de auto naar (ook, meer) het fietsverkeer; Er is meer aandacht voor andere prioriteiten.
 • De Verkeersregiekamer ondersteunt bij het toezicht houden op de (openbare orde &) veiligheid in de stad en faciliteert bij het bijsturen en ingrijpen om het verkeersnetwerk zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
 • De gemeente Rotterdam wil laten zien dat de problematiek niet (meer) sectoraal is op te pakken: zijn werkt daarom al integra(a)l(er) en wil dit verder uitbreiden en verbreden om op die wijze mensen en middelen beter te in te zetten en te besteden .
 • De gemeente Rotterdam wil efficiënt inzetten op overheidsmiddelen.
 • De gemeente voorziet dat incidenten- en calamiteiten bestrijding altijd een echte (en wettelijke) overheidstaak zal blijven en de aan- en bijsturing daarvan vanuit Centrales / Regiekamers zal worden georganiseerd.

Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van de Gemeente Rotterdam.