Stand van zaken inzake centrale(s)

 • De verkeerscentrale van de Gemeente Den Haag verricht 24/7 de scheepvaart verkeersbegeleiding voor in- en uitgaand scheepvaartverkeer en is (tevens) verantwoordelijk voor de bewaking en bediening van de Hubertustunnel, de Haagse pollers (flexibele afsluitingen) en de bediening van de 3 (+1) bruggen Trekvliet-, Binckhorst- en Laakbrug (gecombineerde centrale voor ‘nat’ en ‘droog’ / tunnels voor de B&B van de Scheveningse haven)
 • De gemeente Den Haag heeft haar Verkeersmanagement (en aansturing in de centrale) de afgelopen jaren laten uitvoeren door een private partij
 • Met de verdere uitbreiding van VM in en om de stad, alsook de link met de omliggende gemeenten gaat Den Haag de komende jaren naar meer ‘zelf doen’ van VM. Ze heeft over de invulling daarvan volop contact met de Provincie Zuid-Holland

 

Wensen en kansen inzake centrale(s)

 • Een gecombineerde centrale voor ‘droog’/tunnels  (Huberts-, Konings- en Rotterdamsebaantunnel (2019)  en ‘nat’ voor de B&B (bediening en bewaking) van de Scheveningse Haven vormt onderdeel van een verkenning die momenteel wordt uitgevoerd
 • Vanaf maart 2017 wordt De Koningstunnel in Den haag wordt in 2017 gerenoveerd (WARV): dan dient een nieuwe (TM)- Centrale gereed te zijn. Dit biedt kansen voor Verkeersmanagement, maar ook voor efficiëntie.
 • Kansen liggen er voor CCM (Cross Competance Management) binnen 1 wegbeheerder, maar ook tussen wegbeheerders
 • Het durven overlaten van taken aan anderen: zowel publiek, als privaat (bv de bruggen door PZH te laten bedienen)
 • Met het bij elkaar brengen van Centrale Bediening (de grootste winstpakker) kun je nog wel iedere partij autonomie geven over het beheer en onderhoud
 • Nu goed nadenken en verantwoorde keuzes maken betekent in de nabije toekomst ook een juist antwoord op (opgelegde) bezuinigingen

 

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s)

 • Gezien de aankomende renovatie van de Koningstunnel [2017], en de in aantocht zijnde nieuwe Rotterdamsebaantunnel [20xx] is een nieuwe (TM-)Centrale voor de gemeente DH een noodzaak: daarbij is het ‘zoeken’ naar de grootste stap die is te maken in ‘het totale denken’ (en configuraties)
 • Gemeente Den Haag wil nagaan hoe de 24/7 TMC 24/7, maar vooral ook efficiënt kan worden gerealiseerd (voor ook andere vakgebieden en/of de omgeving)
 • Gemeente Den Haag ziet in integratie (nog) vele varianten, waaronder combinaties van ‘droog’ nl. de TMC en VMC (incl. pollers),  met stadstoezicht en/of bewaking van parkeergarages
 • Gemeente DH ziet een meer geïntegreerd eindbeeld: dat is evident (en een noodzaak)! Maar hoe krijgen we dit beter, en vooral breder voor het voetlicht (van beslissers en bestuurders)
 • Hoe kan OTO (opleiden, trainen en oefenen) van personeel in de verschillende typen Centrales een centrale plaats krijgen (Fase 1) zodat de uitwisselbaarheid  binnen 1 wegbeheerder en tussen wegbeheerders geen issue meer is: kom tot standaardisatie (in OTO, maar ook MMI’s)?
 • Hoe kunnen we kennis en kunde (van deze complexe materie) in de organisatie op pijl houden (door bv bundeling , sharing of uitwisseling)?
 • De kosten (B&O en exploitatielasten) zullen in de toekomst snel toenemen en ‘onbetaalbaar’ worden: Hoe kunnen we dit besef (van logica) laten toenemen opdat de juiste besluiten worden genomen?
 • Hoe kan het besef groeien dat de (huidige) sectorale-/afdelingsgewijze aanpak niet langer maatschappelijk verantwoord is
 • Hoe kan er balans ontstaan het denken over doorstroming versus veiligheid?

 
Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van de Gemeente Den Haag.