Stand van zaken inzake centrale(s)

 • ‘Met zo min mogelijk’ (eigen) mensen wil gemeente Almere zo ‘smart mogelijk’, in combinatie met private partijen zoveel mogelijk VM realiseren en laten werken voor de weggebruiker
 • Een visie gebaseerd op losse ‘zelfstandige legoblokjes’
 • Goede SLA’s en KPI’s ontwikkelt met, en van en naar de samenwerkende partners / marktpartijen
 • Een nuchtere dialoog met partners over services hoe het beter kan en hoe je regie kunt voeren
 • Ook B&O voor 25 jaar aanbesteedt voor meerwaarde op ‘mobiliteit en veiligheid.

 

Wensen en kansen inzake centrale(s)

 • Momenteel zijn er 3 gescheiden Centrales voor VerkeersManagement, Parkeren en Stadstoezicht (agv juridische belemmeringen: hoe kunnen die worden beslecht?)
 • Laat centrales anders bouwen en beheren: het is op dit moment gewoon niet mogelijk om taken uit te wisselen omdat iedereen met andere ‘standaards en protocollen’ (opgescheept)  zit!
 • De basis is (nu) goed op orde en nu samen (verder) te werken met anderen (publiekprivaat) om toekomstvaster te worden.
 • Het is wenselijk een definitie van Centrales te geven zodat we (in ieder geval) over hetzelfde spreken.
 • Hoe voorkomen ‘vendor locking’ in de volgende generatie Centrale(s)?
 • Zowel publieke- als private partijen zouden naar een hoger niveau moeten willen groeien in het operationeel runnen van Centrales (bv in competenties)
 • Kansen liggen in de koppeling van dit (complexe) onderwerp aan ‘Smart Society’

 

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s)

 • Hoe te komen tot vergaande standaardisatie (breed) en uitwisselbaarheid van systemen (hard- en software) met andere wegbeheerders (enerzijds), en (anderzijds) aannemende contractpartijen?
 • Hoe te komen tot open data en protocollen (laat het wegverkeer eens kijken naar het OV / GOVI)?
 • Hoe te komen tot (verdere) kostenefficiency bij gelijkblijvende (of hogere) kwaliteit voor verkeer, vervoer en veiligheid(sniveau)?
 • Hoe te komen tot een verdere integratie van de 3 Centrales voor Parkeren (fysiek intern), Stadstoezicht (intern) en Verkeersmanagement (extern, en op afstand)?
 • Hoe verschillende (interne) partijen op elk moment, op elke plek toegang te laten hebben tot de alle c.q. de juiste  informatie: the ‘viewer’, en (zelf c.q. per vakgebied) de regie te houden?
 • Hoe komen we tot een Open Smart Grid Platform (OSG-Platform) (zie Aliander weergave)?
 • Hoe kunnen wegbeheerders een ander verdienmodel voor private partijen (mee) stimuleren?
 • ‘Openbare ruimte’ wordt uiteindelijk een hogere schil die boven de Centrales (als knooppunt) en netwerken staat. Hoe gaan we met die Open Ruimten om voor verkeer, vervoer en veiligheid?

 
Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van de Gemeente Almere.