Stand van zaken inzake centrale(s)

  • Zoekende: hoe moet er samengewerkt worden, hoe verhouden de verschillende belangen zich tot elkaar, wat levert het op, hoe zorgen we ervoor dat er ook daadwerkelijk waarde gecreëerd wordt?

 

Wensen en kansen inzake centrale(s)

  • Het belang van synergie en integratie is dat de schaalgrootte toeneemt waardoor het toegankelijker wordt voor de markt om te investeren en te innoveren: de business case wordt beter;
  • Het tweede belang van synergie en integratie is dat er kansen ontstaan om specifieke taakclusters in te richten waarin marktpartijen zich kunnen specialiseren (zie ook slide 4 en 5);
  • De iCentrale biedt in het licht van bovenstaande punten de kans voor Isolectra en de TKH bedrijven om technologie de ontwikkelen die de processen in de iCentrale optimaal ondersteund. Door de schaalgrootte en de focus op taakclusters is de verwachting dat dit een goede business case levert. (met name vergeleken met de huidige situatie waarin alle overheden zelf hun eigen centrale in laten richten).

 

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s)

  • Oriënterend t.a.v. het belang om mee te doen met het iCentrale traject. De basis is het sturing kunnen geven aan technologieontwikkeling, de vraag is of het iCentrale traject daar voldoende concrete invulling aan gaat geven;
  • Oriënterend t.a.v. het belang om mee te doen met het iCentrale traject. De basis is het sturing kunnen geven aan technologieontwikkeling, de vraag is of het iCentrale traject daar voldoende concrete invulling aan gaat geven.