Stand van zaken inzake centrale(s) – data en informatie

 • Proces: Verkeersmanagementapplicaties zijn doorgaans geënt op 1 specifiek inwinsysteem van 1 pecifieke databron (verticale structuur);
 • Techniek: Zowel voor het inwinnen van data als voor het verspreiden van informatie wordt momenteel voornamelijk gebruik gemaakt van (dure) wegkantsystemen;
 • Andere databronnen zoals floating car data en crowd sourcing / community data leveren bijkomende informatie op en kunnen de bestaande informatiestroom significant verrijken. De techniek hiervoor staat op punt. Voorlopig worden deze databronnen echter nauwelijks aangewend;
 • Verkeersmanagement wordt momenteel nog nauwelijks tot in de wagen gebracht.

 

Wensen en kansen inzake centrale(s) –data en informatie

Kansen

 • Kansen voor nieuwe en goedkopere data inwinstrategieën (floating car data, crowd sourcing data) en reizigerinformatiesystemen (in-car);
 • Er liggen belangrijke kansen op vlak van data integratie. Door het fuseren van wegkantdata met floating car data en community data wordt het mogelijk om een verrijkt dataplatform te organiseren waarop verschillende verkeersmanagementdiensten kunnen aangrijpen;
 • In-car systemen bieden nieuwe mogelijkheden om verkeersmanagement tot in de wagen te brengen;

Wensen

 • Wensen (en kansen) op vlak van data standaardisatie – goede afspraken nodig;
 • Wensen met betrekking tot open data: bruikbaarheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, stabiliteit, volledigheid,…;

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s) –data en informatie

Doelen

 • Informatie aanbieden van betere kwaliteit (hogere resolutie, hogere nauwkeurigheid, hogere betrouwbaarheid) tegen een lagere kost. Dit is mogelijk door het integreren van nieuwe (goedkopere) databronnen en door het afbouwen van klassieke (duurdere) wegkantsystemen;
 • Verrijken van publieke (open) data met eigen floating car data en community data. Aanbieden van een dataplatform waarbij verschillende informatiebronnen met elkaar gefuseerd worden tot een consistent verkeersbeeld. Aanbieden van VM diensten die aangrijpen op dergelijk dataplatform;
 • Verkeersmanagement tot in de wagen brengen. Ook hier kunnen dure wegkantsystemen geleidelijk vervangen worden door systemen die in-car informatie en advies voorzien.

Belangen

 • Gemeenschappelijke visie (publiek-privaat) ontwikkelen rond dataplatforms. Op termijn willen we een geschikt dataplatform kunnen aanbieden waarop wegbeheerders verschillende verkeersmanagementapplicaties kunnen enten (horizontalisering);
 • Gemeenschappelijke visie (publiek-privaat) ontwikkelen rond dienstverlening. Op termijn willen we verkeersmanagementdiensten kunnen aanbieden die interessant zijn voor wegbeheerders en die gevraagd worden vanuit publieke partijen.

Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van BE-Mobile.