Stand van zaken inzake centrale(s)

 • Verkeercentrale Amsterdam: praktijkproef Amsterdam: in de praktijkproef Amsterdam wordt realtime verkeersinformatie geleverd die bijdraagt aan minder files op de ringweg.
 • Managing agent Waterwolftunnel, Amstel aquaduct en Abdijtunnel: De managing agent regelt de operationele en tactische taken en functies op het gebied van verkeersmanagement, assetmanagement en veiligheidsmanagement.
 • Implementeren van het RWS prestatiecontract IJselmeergebied (SHERPA) Samen met Croon wordt Invulling gegeven aan het voldoen aan de prestatie eisen van van de objecten Lorentzen Stevin sluizen in de Afsluitdijk, de Houtrib sluis te Lelystad, de sluis Krabbersgat en naastgelegen Naviduct te Enkhuizen, de Nijkerkersluis, de Roggebotsluis nabij Kampen en het Baggerspeciedepot IJsseloog

 

Wensen en kansen inzake centrale(s)

 • Arcadis wil graag (meer) centrales ontwerpen, bouwen en inrichten, inclusief het regelen van debenodigde vergunningen en afstemming met het bevoegd gezag en de betrokkenmarktpartijen.
 • Arcadis wil graag (meer) de rol van functionele systeemarchitect vervullen
 • Arcadis wil graag het informatiemanagement rondom de iCentrale inrichten zodat alle partijendezelfde informatie ter beschikking hebben in alle fasen van het programma/project. *(bvtoepassing van BIM, SE en asset managment principes)
 • Arcadis wil graag het integraal beheer en onderhoud van centrales coördineren en (laten)uitvoeren (de rol van managing agent)
 • Arcadis wil graag de integrale contracten ((I)PvE’s) schrijven voor de iCentrale op functioneelniveau met prestatie indicatoren (invullen van contractmanagement)
 • Arcadis wil graag samenwerken met partijen om tot optimale oplossingen te komen
 • Arcadis wil graag haar kennis en ervaring vanuit andere sectoren (ProRail, RWS) inzetten voorde functionele inrichting van het netwerk en de iCentrale als onderdeel daarvan.
 • Arcadis wil graag haar kennis en ervaring van processen en werkwijzen vanuit andere sectoreninzetten voor de ontwikkeling van de iCentrale in strategische advies
 • Arcadis is ervan overtuigd dat het gebruik en beheer van centrales efficiënt(er) kan worden uitgevoerd en wil zich daarbij onderscheiden als ervaringsdeskundige en integere verkeersmanager, assetmanager en veiligheidsmanager.

 

Doelen en belangen => opgave inzake Centrale(s)

 • Continuïteit: niet 1 maar meerdere centrales ontwikkelen en perspectief op langere termijn)
 • Gezonde winst: de (te ontwikkelen) dienstverlening is rendabel genoeg (ook op langere termijn)
 • Early adapter zijn van nieuwe ideeën en inzichten en deze ook uitdragen naar de omgeving.
 • Herkend en erkend worden als toonaangevende partij bij overheden en beheerders op het gebied van centrales
 • Leveren van diensten op het gebied van operationeel en tactisch verkeersmanagement
  • Haalbaarheidsstudies, kosten-baten analyses, programmamanagement, contractmanagement, verkeersscenario’s opstellen en analyseren.
  • Implementeren en uitvoeren van verkeersmanagement taken
 • Leveren van diensten op het gebied van operationeel en tactisch assetmanagement van vaarwegen, verkeerswegen en de omgeving daaromheen.
  • Assetmanagement studies, GAP analyses, Implementeren van (onderdelen van) PAS55,
  • Implementeren en uitvoeren van assetmanagementplannen, -programma’s en -taken
 • Leveren van diensten op het gebied van het implementeren van veiligheidsmanagement
  • Integrale veiligheidsstudies o.a. op het gebied van verkeersveiligheid, externe veiligheid tunnelveiligheid, systeemveiligheid, etc.
  • Implementeren en uitvoeren van veiligheidsplannen en veiligheid gerelateerde taken en onderzoeken.

 

Doelen en belangen => opgave inzake centrale(s)

 • Strategisch adviseren van Rijk, provincies en gemeentes op het gebied van samenwerking en contractmanagement
 • Leveren van kennis en ervaring uit andere sectoren zoals RWS en ProRail.
 • Verbinden van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de realisatie van centrales
 • Samenwerking bevorderen/stimuleren tussen overheidspartijen en marktpartijen
 • Samenwerking bevorderen/stimuleren tussen verschillende marktpartijen

Voor meer informatie kijk ook even op de factsheet van de Living Lab van Arcadis.