In aanloop naar het programma iCentrale is een uitgebreide consultatieronde uitgevoerd onder een groot aantal (inter)nationale deskundigen in uiteenlopende organisaties en vakgebieden. De constateringen waren helder, niet verrassend maar wel confronterend: overheden geven in Nederland jaarlijks enorm veel publiek geld uit door ‘centrales’ voor afzonderlijke domeinen en afzonderlijke organisaties zelf uit te voeren. De aanbevelingen waren ook helder: kom met belanghebbende publieke- en private partijen tot een programma waarin krachten en mogelijkheden worden gebundeld en waar gezamenlijk wordt gezocht naar meer effectieve en efficiënte vormen voor ‘centrales’.

Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk initiatief van 13 private partijen en 6 decentrale die een omvattend plan van aanpak hebben uitgewerkt voor het publiek private programma iCentrale. Dit heeft ervoor gezorgd dat de betrokken private partijen en decentrale overheden zelf fors investeren in de uitvoering van het programma.

De decentrale overheden hebben een andere rol. Zij zijn de aanstaande afnemers van de te ontwikkelen gebruiksproducten en iDiensten. Binnen het programma hebben zij aangegeven welke belangen zij vertegenwoordigen. Zo wil gemeente Rotterdam meer integraal gaan werken en problematiek niet meer onnodig sectoraal oppakken, mede vanuit efficiënt inzetten van overheidsmiddelen (geld en personeel). In Almere wordt verkeersmanagement al ‘as a service’ uitgevoerd. Gemeente Almere wil toe naar verdergaand integraal ‘op de markt zetten’ met zo weinig mogelijk personeel, met goede, en werkende SLA’s en KPI’s. Provincie Utrecht wil een aanpak voor gezamenlijke integrale bediening uitwerken met als doel: onafhankelijkheid, innovatie stimuleren en gezamenlijke kostenreductie.
De decentrale overheden geven ook steun aan de uitvoering van het programma dat door de gezamenlijke publiek-private partijen is afgesproken. Onderdeel hiervan is het concretiseren van de (eigen) bijdrage, in de vorm van capaciteit in mensuren en het komen tot afspraken over het beschikbaar maken van publieke testlocaties (Living Labs).