‘Multi-domein operator’ belangrijke stap voor stads- en wegbeheerders

De oplossing voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer van decentrale overheden in Nederland, is slim combineren en integreren van domeinen. Vanuit het programma iCentrale ontwikkelen decentrale overheden daarom samen met private partijen iDiensten. Eén van de iDiensten, die nu op de plank liggen, is het opleidingsaanbod voor multi-domein bediening.

In een iCentrale vindt bediening voor meerdere domeinen plaats. Het takenpakket van operators en coördinatoren breidt hierdoor uit, waardoor ze minder in ‘de wachtstand’ staan. Hierdoor wordt het werk leuker en aantrekkelijker en voor de stads- en wegbeheerder veel efficiënter en effectiever. Door operators en coördinatoren multi-domein op te leiden kunnen zij de competenties en vaardigheden opdoen voor bijvoorbeeld verkeersmanagementtaken, en tunnelbediening en -bewaking. De zes decentrale overheden en dertien private partijen uit het programma analyseren de bedienprocessen van zes domeinen (tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement). Op basis van deze analyse en praktijkervaringen ontwikkelen zij standaard opleidingen voor operators en netwerkmanagers in elk domein.

 

Eerste diploma’s uitgereikt

Afgelopen zomer hebben diverse tunneloperators de opleiding Verkeersmanagement met succes doorlopen. Zij zijn de eerste operators die naast hun huidige tunnelbedientaken, taken op het gebied van verkeersmanagement kunnen uitvoeren. Hierna staan ook de andere opleidingen voor hun open. Voor stads- en wegbeheerders is het ideaal om direct goed opgeleide operators middels een iDienst (een abonnementsvorm) te kunnen afnemen.

 

Naar landelijke standaard en certificering

De publiekprivate partijen uit het programma werken verder aan een structurele toekomstige structuur van de opleidingen. Daarbij kijken zij niet alleen naar de inhoud, maar ook naar de organisatorische embedding van iCentrale opleidingen, certificering en accreditatie op de middellange termijn voor Nederland. Een algemene norm moet uiteindelijk uitgroeien tot een landelijk erkend kader. Dat is de opmaat naar een landelijk erkende certificering.

 

Meer op Summit op 3 november 2017

Deze iDienst en meer dan twintig andere multi-domein diensten staan centraal op de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ op 3 november 2017 in Sassenheim. Hier kunnen decentrale overheden kennisnemen van de gebruiksproducten en instrumenten die voor hen zijn ontwikkeld en die hen ondersteunen bij het afnemen van iDiensten, evenals modeluitvragen en modelcontracten voor decentrale overheden. Het programma van de Summit is te vinden op www.maasandmore.com.

 

MaaSandMore

Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf het eerste uur nemen deel: Gemeenten Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.