Mobility | safety | smart centres
As a service

Mobility as a service Safety as a service Smart centres as a service

OVER ONS CONTACT

over ons

In aanloop naar ons programma is er een uitgebreide consultatieronde uitgevoerd onder een groot aantal (inter)nationale deskundigen in uiteenlopende organisaties en vakgebieden. De constateringen waren helder, niet verrassend maar wel confronterend: overheden geven in Nederland jaarlijks enorm veel publiek geld uit door ‘centrales’ voor afzonderlijke domeinen en afzonderlijke organisaties zelf uit te voeren. De aanbevelingen waren ook helder: kom met belanghebbende publieke- en private partijen tot een programma waarin krachten en mogelijkheden worden gebundeld en waar gezamenlijk wordt gezocht naar meer effectieve en efficiënte vormen voor ‘centrales’.

Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk initiatief van 13 private partijen en 6 decentrale die een omvattend plan van aanpak hebben uitgewerkt voor het publiek private programma iCentrale. Dit heeft ervoor gezorgd dat de betrokken partijen zelf fors investeren in de uitvoering van het programma.

De decentrale overheden hebben een andere rol. Zij zijn de aanstaande afnemers van de te ontwikkelen diensten. Binnen het programma hebben zij aangegeven welke belangen zij vertegenwoordigen. Zo wil gemeente Rotterdam meer integraal gaan werken en problematiek niet meer onnodig sectoraal oppakken, mede vanuit efficiënt inzetten van overheidsmiddelen (geld en personeel). Provincie Flevoland is geïnteresseerd in betere prestaties voor (vaar(weg) gebruikers, zonder overcapaciteit maar toch in staat om de piekbelastingen te kunnen verwerken. De benoemde decentrale overheden geven ook steun aan de uitvoering van het programma dat door de gezamenlijke publiek-private partijen is afgesproken. Onderdeel hiervan is het concretiseren van de (eigen) bijdrage, in de vorm van capaciteit in mensuren en het komen tot afspraken over het beschikbaar maken van publieke testlocaties (Living Labs).

Nieuwsberichten

Presentaties op de Summit 24 maart 2017

PRESENTATIES OP DE SUMMIT 24 maart 2017 Opening ‘Summit 2017’ door Andre Loos (download pdf) 1A – Prestatie gerichte dienstverlening o.b.v. SLA’s, door Gerben Quirijns (Arcadis) en Marco Berkhout (Provincie …

Persbericht

Landelijke Summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service Vandaag presenteren in Sassenheim 13 marktpartijen en 6 decentrale overheden hoe zij gaan zorgen dat provincies en gemeenten de prestaties …